نمایش یک نتیجه

Show sidebar
نمایش 9 24 36
بستن

هود دکا مدل : Albes / CHE 5060

مشخصات محصول :

Air Flow : 1000m3/hr
6 Layers  aluminum Filters
Auto-opening

بستن

هود دکا مدل : Alise / CHE 5490

مشخصات محصول :

Air Flow : 1000m3/hr
3 speed Soft touch control
6 Layers  aluminum Filters

بستن

هود دکا مدل : Belem / CHE 5290

مشخصات محصول :
Air Flow : 760m3/hr
6 Layers  aluminum Filters
4 speed Soft touch control

بستن

هود دکا مدل : Combo / CHE 4090

مشخصات محصول :

Built-in-Hood

Air Flow : 450m3/hr

3 Layers  aluminum Filters

4 × Halogen lamp

بستن

هود دکا مدل : Foz / CHE 5390

مشخصات محصول :

Air Flow : 1000m3/hr
Super Silent motor
3 Layers  aluminum Filters

بستن

هود دکا مدل : Gulf / CHE 5560

مشخصات محصول :

Air Flow : 1000m3/hr
3 speed Soft touch control
6 Layers  aluminum Filters
 

بستن

هود دکا مدل : Marimo / CHE 1030

مشخصات محصول :

Air Flow : 1000m3/hr
Number of speed : 4 Speeds
3 Layers  aluminum Filters

بستن

هود دکا مدل : New Grand / CHE 2490

مشخصات محصول :

Air Flow : 1000m3/hr
Number of speed : 4 Speeds
3 Layers  aluminum Filters

بستن

هود دکا مدل : Plano / CHE 1033

مشخصات محصول :

Air Flow : 760m3/hr
4 Speeds electronic led sensor touch 
3 Layers  aluminum Filters

بستن

هود دکا مدل : Porto / CHE 3290

مشخصات محصول :

Air Flow : 1000m3/hr
Number of speed : 4 Speeds
3 Layers  aluminum Filters

بستن

هود دکا مدل : Preto-B / CHE 9691B

مشخصات محصول :

Air Flow : 760m3/hr
Number of speed : 4 Speeds
3 Layers  aluminum Filters

بستن

هود دکا مدل : Talent / CHE 5190

مشخصات محصول :

Air Flow : 1000m3/hr
6 Layers  aluminum Filters
Auto-opening